Door simpele ingrepen in het landschap kan de natuurwaarde aanzienlijk verbeterd worden. U kunt Vos Natuurbeheer inschakelen voor alle werkzaamheden in het bos en in het veld. Deze werkzaamheden worden op een ecologisch verantwoorde manier uitgeveord: er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met diverse natuurwaarden. Zo beginnen bosranden vaak abrupt met hoge bomen. Wanneer er vanuit de kruidenlaag (weiland) een geleidelijke overgang is naar de meerjarige struiklaag en van daaruit naar het dichte bos, ontstaat er een grote diversiteit aan natuurwaarden.
Lees meer...