Vos Natuurbeheer is een onafhankelijk onderzoeksbureau op het gebied van de flora en fauna. Daarnaast voert Vos Natuurbeheer onderhouds- en beheerwerkzaamheden uit in het buitengebied. Vos Natuurbeheer is een eenmanszaak (Ronald van Os) en bij grote klussen maakt Ronald gebruik van een vast netwerk van specialisten, ecologen en uitvoerenden.

Ronald is gespecialiseerd in vleermuizen en wordt regelmatig ingeschakeld voor onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen en/of voor het opstellen van compenserende en mitigerende maatregelen. 

Ook voor onderzoeken naar vissen en broedvogels - met specialisatie weidevogels - kunt u Vos Natuurbeheer inschakelen.