Vos Natuurbeheer is een onafhankelijk bureau voor ecologisch onderzoek en landschapsonderhoud. Vos Natuurbeheer is o.a. gespecialiseerd in vleermuizen.

ecologisch onderzoekEcologisch onderzoek

Vos Natuurbeheer voert ecologisch onderzoek uit in het kader van de Flora- en Faunawet, stelt mitigatie- en compensatieplannen op en begeleidt u bij het het uitvoeren van werkzaamheden die de beschermde flora en fauna kunnen verstoren.

Heeft u als particulier sloop- of verbouwplannen? Dan is het goed om te weten dat u vaak verplicht bent om een ecologisch onderzoek of een ecologische quick scan uit te voeren.

Landschapsonderhoud

U kunt Vos Natuurbeheer ook inschakelen voor diverse werkzaamheden in het veld, zoals maaien, snoeien, rooien en kappen van bomen, aanleggen en onderhoud van afrastering.

Vleermuizen

Vos Natuurbeheer is gespecialiseerd in vleermuizen. U kunt bij Vos Natuurbeheer ook terecht voor de aanschaf van vleermuiskasten.