VerbouwenHet echtpaar De Vries wil hun huis slopen. Ze moeten daarvoor vergunning aanvragen bij de gemeente en zijn dan verplicht om aan te geven of er natuurwaarden aanwezig is. De familie De Vries laat Vos Natuurbeheer een quick scan uitvoeren zodat ze weten of er natuurwaarden aanwezig is en of er nog aanvullend onderzoek moeten worden gedaan.

Wanneer er geen natuurwaarden aanwezig is, hoeven ze niks aanvullends te doen. De sloop kan beginnen. Wanneer er wel natuurwaarden aanwezig is, moeten ze aanvullend onderzoek  = de  Natuurtoets  doen.  Vos Natuurbeheer kan dit onderzoek uitvoeren.

Wilt u een offerte aanvragen voor een quick scan?  Neem contact met ons op

Bij planologische vraagstukken en werkzaamheden zoals sloop of renovatie mag u de Flora- en faunawet of Natuurbeschermingswet niet overtreden. Vos Natuurbeheer begeleidt u door het uitvoeren van het ‘verplichte’ ecologische onderzoek. Met de uitkomst van dit onderzoek kunt u al in een vroeg stadium uw plan aanpassen door compenserende maatregelen uit te voeren en zo aan de eisen van de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet te voldoen. Bij overtreding van de Flora- en faunawet kunnen uw werkzaamheden stil worden gelegd waardoor uw plan vertraging oploopt.